Er du ny forbruger, som ikke er tilsluttet vandværket, skal du ansøge om tilslutning.

Ansøgningen sker bl.a. ved en ansøgningsblanket, som kan downloades her på siden.

Ved ansøgningen skal du godkende takstblad, regulativ og vedtægter. På takstbladet kan du læse, hvormeget du skal betale i bidrag og for vandet.

Anlægsbidraget betales for, at blive medejer af selskabets vandforsyning. det betaler stikledningen indtil skel.

Du skal selv betale for anlæggelsen af jordledningen fra skel til installation.

Du kan læse mere om dette i DANVA-vejledningen 

Vedhæftninger
FilBeskrivelse
Download denne fil (Tilslutning_til_Vandforsyning.pdf)Tilslutning til vandforsyningerVejledning om tilslutning til vandforsyning
Download denne fil (Vandansøgning_blanket.pdf)Ansøgning om installationsarbejdeInstallation/tilslutning til forsyning
Download denne fil (6+Stik+og+jordledninger.pdf)Stik- og jordledningerDANVA vejledning nr. 83

Kun ejere af ejendomme kan ansøge om tilslutning til Herringløse vandværk

 

Proceduren for ansøgning om tilslutning er således:

 

Du indsender en anmodning om tilslutning til vandforsyningen og vedhæfter scannet og underskreven kopi af blanketten "Ansøgning om installationsarbejde installation/tilslutning til forsyning" samt en scannet kopi af slutsedel eller anden bevis på, at du er ejer af ejendommen, til vandværkets mailadresse. Emnet på mailen skal lyde: Anmodning om tilslutning til, og medlemskab af Herringløse vandværk.

 

Du skal i mailen tilkendegive, at du vedkender dig de forpigtelser og rettigheder som er angivet i regulativet, at du acceptere priser og gebyrer, som er angivet i det til enhver tid gældende takstblad, samt acceptere medlemskab af selskabet i henhold til selskabets vedtægter.

 Når din anmodning er modtaget, behandles den af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Hvis bestyrelsen godkender din ansøgning, får du besked af formanden, som giver dig anvisning på, hvorledes tilslutningsbidraget skal betales. Tilslutningsbidraget er angivet i takstbladet og INTET arbejde iværksættes før tilslutningsbidraget er betalt.

Sammen med en af de driftlederuddannede bestyrelsesmedlemmer aftales, hvor stkledningen føres ind.

Når placering af hovedstophane og målerbrønd er aftalt og indtegnet et det i pkt.1 nævnte skema, iværksætter vandværkets bestyrelse en udvælgelse af entreprenør.

Jordledningen fra målerbrønd til installation varetages af en godkendt entreprenør med autoitation. Vandværket skal godkende jordledningen inden den tildækkes.

Jordledningens placering skal registreres på bilag til ansøgningen i pkt.1 og en vvs-installatør med autoitation skal godkende installationen inden forsyningen idriftsættes.

I enkelte tilfælde kan bestyrelsen godkende tilslutning til vandværkets forsyning, uden medlemskab af selskabet.

Hvis bestyrelsen afviser din anmodning kan du klage over afgørelsen. Du finder klagevejledning her: Klagevejledning