i 2015 besluttede bestyrelsen at vandværkets ledningsnet skulle registreres i et digitalt kort (GIS).

Udgangspunktet er et gammelt kortmateriale, hvor ledningsnettet er håndtegnet ind på standardkort. Kortmaterialet er ikke præcist nok og det er vanskeligt at finde ledningerne når ledningerne skal repareres eller renoveres. Der ud over er ledningsejere (vand, gas, internet, spildevand m.v.,) forpligtet til at give oplysninger om egne ledninger, når en entreprenør (graveaktør) skal grave i området. Kan vi ikke give nøjagtige oplysninger om vores vandledningers placering, kan gravekatøren ikke gøres erstatningsansvarlig, hvis han forretter skade på ledningsnettet under gravearbejdet.

Bestyrelsen har indgået aftale med landmålerfirmaet Thvilum om opmåling og udarbejdelse af GIS-kort. De er specialister på området og det er dyrt, men bestyrlsen har fået en god pris, idet bestyrelsen selv udfører det forberedende arbejde - forhåbentlig med forbrugernes (og medejernes), hjælp.

Det foberedende arbejde indledes den 8 - 9 maj 2016, hvor Bestyrelsesmedlem Finn Alm, med assistanse af formand Lars Thomsen vil omdele en skrivelse og et lille flag til forbrugerne.

Den 10 - 11 maj foretager Thvilum opmåling af målerbrønde og stophaner, hvor forbrugerne på baggrund af vejledningen i den omdelte skrivelse, har anbragt de små flag ved deres målerbrønde eller stophaner. Thvilum assiteres af besyrelsesmedlem Finn Alm, so leder projektet, samt bestyrelsesmedlem Kåre Zetterlund.

Thvilum markeringsflag

Forbrugerne kan på dagene, hvor registreringen foregår opleve, at landmålerne fra Thvilum opmåler målerbrønde eller stophaner inde på deres grund. dette håber vi forståelse for.

Når det digitale kort er udarbejdet, har den nuværende og de fremtidige bestyrelser et nyttigt dokument over ledningsnettet, som er nem at vedligeholde og opdatere. Dette giver værdi, både for brugerne som for bestyrelsen og sikre, at vandværket lever op til fremtidige krav fra myndighederne omkring dokumentation og kvalitetssikring.