Gammel hovedmåler til Herringløse by  vandmaaler2
 Gammel hovedmåler - Herringløse by  Gammel hovedmåler - Hvedstupvej

 

I 2015 besluttede bestyrelsen atter at opgradere styrings-, regulering- og overvågningsanlæget på vandværket, for at imødekomme de nuværende og kommende krav til miljø og energibesparelser.

 

Det opgraderede anlæg indebær nye målere på de to udgående forsyningsledninger, måler på skyllevand fra trykfiltrene, nyt display til overvågning og dataopsamling samt alarm for vand på gulv på vandværket og i brønden ved boringen.

 SS850344  
 Gammel styretavle  

 

Alarmer sendes via SMS til vandværkets to driftledere

Det er besluttet, IKKE at koble vandværket på internettet på grund af cybersikkerheden, da setpunkterne kan ændres med risiko for skader og nedbrud i forsyningen.

Det nye anlæg blev i foråret 2016 leveret af XYLEM

Det samlede tilbud kan ses på det vedhæftede dokument.

Vedhæftninger
FilBeskrivelse
Download denne fil (Herringløse VV - SRO-Udvidelse Tilbud 151019.pdf)Tilbud SRO-udvidelse