I perioden 6. juli til 9. juli 2017 anlægges den nye forsyningsledning til beboerne på Rytterkær 2, 4, 6, 8, 17, 19 og 21.

Arbejdet blev iværksat på begæring af beboerne på Rytterkær 8 og 21, da deres private vandforsyninger var af så ringe stand, at det skulle et større renoveringsarbejde i gang, for at bringe boringerne op på niveau med kravende.

Da ejendommene ligger indenfor vandværkets forsyningsområde og vi kunne levere vand til rimelige vilkår, både for forbrugerne som for vandværket, besluttede bestyrelsen at udvide forsyningsnettet fra hjørnet af Jønksvej/Rytterkær til adresserne Rytterkær 8 og 21.

Kort tid efter, at aftalen med ejerne af Rytterkær 8 og 21 var indgået, anmodede ejeren af Ryttergården (Rytterkær 2), om muligheden for tilslutning af adresserne Rytterkær 2, 4, 6, 17 og 19. Ryttergården leverer vand til disse adresser og ønskede at lukke sin boring.

Formanden for vandværket påbegynder i foråret 2017 arbejdet med at finde en entreprenør som kunne påtage sig arbejdet i totalentreprise med så lidt udgravning som muligt. Kravet var ikke den billigste løsning med den bedste, som forårsager mindst muligt besvær og gener for forbrugere og bestyrelse. Valget faldt på SHT-Vand & Miljø, som er en kendt og velanskrevet samarbejdspartner i andre projekter for vandforsyninger. Find SHT tilbud her: 

Vedhæftninger
FilBeskrivelse
Download denne fil (Tilbud 11502_Rytterkær_Herringløse.pdf)Tilbud 11502_Rytterkær_Herringløse.pdf 

 Forsyningsledning Rytterkær