På anmodning fra ejeren af ejendommen Kalkgravsvej 4 (Ebbekærgård), blev forsyningsledningen på Kalkkravsvej etableret den 7. september 2016.

i første omgang blev ledningen kun ført til Ebbekærgård, da ingen andre lodsejere havde anmodet om tilslutning.

Ledningen blev anlagt på Lars Thygesens mark, til højre for Kalkgravsvej mod Hove, 5 meter fra kanten af vejen.

Ledningen er en 2" ledning og er opdelt i 100 meter og ligger i grus i en dybde på 1,2 meter.

Ved byskiltet er etableret en målerbrønd med en fjernaflæselig vandmåler med lækageovervågning samt afspæringshaner.

Vandledningen er ført tværs over Kalkgravsvej ca. 1 meter før byskiltet mod Herringløse.

Gavearbejdet blev udført af Mads Lund Larsen, en lokal entrepenør. Under arbejdet blev tele-kablerne til Østerbo og mod Hove beskadiget, da kablerne ikke lå i henhold til angivet i ledningsregisteret LER.