På et møde den 14.marts 1907 blev 24 ejere af fast ejendom i Herringløse enige om, at få fælles vandforsyning.


På den tid havde alle gårde en brønd til egen vandforsyning. Husene havde ingen brønde, men man kunne hente vand ved tre brønde, som lå vest, midt og øst i byen.


Kun tinglyste ejere af fast ejendom kunne optages som medlemmer af vandværket.


For foreningens gæld hæftede dens medlemer, èn for alle og alle for èn. Et medlem havde èn stemme for hver ejendom han havde selvstændigt skøde på. Disse regler er stadig gældende.


Man lavede en boring på gårdspladsen på Bygaden 14 og byggede et vandtårn på pladsen, hvor vandværket nu ligger. En vindmålle pumpede vandet op i tårnet, hvorfra det ved egen kræft løb ud til de tilsluttede ejendomme.


I 1931 fik man elektricitet på vandværket i stedet for vindmøllen.


I 1963 købte foreningen bag vandværket den jord, som vandtårnet lå på af Duvald Jensen. Man etablerede en 6"-boring på pladsen og satte tryk på vandet.


I 1966 blev vandtårnet revet ned og man byggede den nyværende bygning med hydrofor og iltningstårn.


I 1979 lavede man endnu en 6" boring på pladsen.


I 1987 forbøde Roskilde amt og Gundsø kommune at bruge boringerne på grund af forurening.


I 1988 blev vandværket påbudt at etablere en ny 6"-boring ca. 900 meter syd for byen, som er den boring, som anvendes i dag.


I 2007 blev vandværket lukket på grund af forurening. Det åbne filteranlæg med iltningstårn blev sløjfet og der blev etableret et moderne vandværk med lukkede sandfiltre og frekvensstyrede udpumpningspumper.


I 2015 blev samtlige afregningsmålere udskiftet med elektroniske fjernaflæste målere. Samme år blev vandværket udbygget med fjernaflæsnng af flowmåler i boring samt fjernaflæsning af vandstand i boring.