Om Herringløse vandværk

 
vaerket

Herringløse vandværk er et forbrugereget, almenyttigt forsyningsselskab, som leverer drikkevand til 156 husstande samt til Damstedbo vandlaug

Vandværket får sit drikkevand fra egen boring, som ligger 700 meter sydøst fra vandværket.

Bestyrelsen vælges blandt andelshaverne og har 5  medlemmer og to supleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddlbart efter generalforsamlingen.

Herringløse vandværk A.m.b.a

Vandværket oppumper årligt knap 19.000m3 råvand og udpumper ca. 15.000 mrentvand. Forsyningsnettet er samlet ca. 4 km langt.

Sand-trykfiltre