2. Vandforsyningens styrelse


Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet.

Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.


Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag mv. fastsasttes af vandforsyningen og skal godkendes af byrådet i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningslovens § 53.

Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der udleveres af vandforsyningen.


Om vandforsyningens styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter.