18. Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 24. november 1998, og samtidig ophæves det tidligere regulativ af 1. januar 1990.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.