15. Driftsbidrag

15.1 For alt vandforbrug fra vandforsyningens ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de årlige afprøvninger af brandhanerne, betales driftsbidrag, der omfatter en afgift pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Vandforsyningen kan forlange oplysning fra byrådet om den forbrugte vandmængde ved brandslukning.

15.2 For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag, og at afgiften pr. m3 aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandforsyningen.

15.3 For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.