13. Brug af vand fra brandhaner

Bortset fra indsats ved brand- og andre nødstilfælde må ingen uden forud indhentet tilladelse fra vandforsyningen, bruge vand fra brandhaner.