Om vandregulativet.

Vandregulativet beskriver de leveringsbetingelser, der er gældende for vandværket.

Vandregulativet beskriver også de indbyrdes forpligtigelser og ansvarsfordelinger mellem vandværk og forbruger.

Vandregulativet er udarbejdet indenfor rammerne af "Lov om vandforsyning".