Tilslutningsbidrag (hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag samt stikledningsbidrag), betales i forbindelse med ejendommens tilslutning

Hent takstbladet her:

Vedhæftninger
FilBeskrivelse
Download denne fil (Takstblad_2017.pdf)Gældende takstblad 

 

Hovedanlægsbidrag

Ekskl. moms

Inkl. moms

 

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed = 1 hovedanlægsbidrag

Kr.

 6.494,38

Kr.

8.117,98

 

Hovedanlægsbidrag for øvrige brugere:

Forbrug 501 – 1.000 m3/år = 2 X hovedanlægsbidrag.

Kr.

12.988,76

Kr.

16.235,95

Forbrug 1.001 – 2.500 m3/år = 3 X hovedanlægsbidrag.

Kr.

19.483,14

Kr.

24.353,93

Forbrug 2.501 – 5.500 m3/år = 5 X hovedanlægsbidrag.

Kr.

 32.471,90

Kr.

40.589,88

Forbrug 5.501 – 7.500 m3/år = 7 X hovedanlægsbidrag.

Kr.

 45.460,66

Kr.

59.552,50

Forbrug 7.501 – 10.000 m3/år = 8 X hovedanlægsbidrag.

Kr.

51.955,04

Kr.

64.943,80

 

Forsyningsledningsbidrag pr boligenhed *:

Kr.

8.687,50

Kr.

10.859,38 

Stikledningsbidrag **

Kr.

9.734,00

Kr.

12.167,50

 

* Forsyningsledningsbidraget er beregnet ud fra tilslutning af ejendomme til det eksisterende forsyningsnet. Såfremt ejendomme, som ligger udenfor det eksisterende forsyningsnet skal tilsluttes forsyningsnettet, henvises til tillægget til takstbladet.

** Stikledningsbidraget omfatter etablering af stikledning på Ø 32mm/40 mm og max længde på 12 meter fra forsyningsledningsnettet med stophanen umiddelbart udenfor skel, frostfri målerbrønd 1 meter indenfor skel, med tilhørende garniture. Ved stikledninger med andre dimensioner og længder, pålægges ejendommen at afholde meromkostningerne.