Gældende takstblad

 

Gældende priser og takster er gældende for vandleverancer fra Herringløse vandværk:

Hent takstbladet her:

Vedhæftninger
FilBeskrivelse
Download denne fil (Takstblad_2017.pdf)Takstblad_2017.pdf 
 

 

 

Årligt bidrag

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast årligt drift bidrag pr ejendom/bolig

Kr.

 500,00

Kr.

625,00

Pris pr. m3

Kr.

8,00

Kr.

10,00

Vand fra brandhaner efter vandværkets skøn pr m3

Kr.

8,00

Kr.

10,00

Vandafgift til staten efter gældende takst p.t. pr. m3 *

Kr.

 6,18

Kr.

7,73

Bidrag til drikkevandsbeskyttelse pr. m3 *

Kr.

 0,19

Kr.

0,24

Ubebyggede grunde med stophane

Kr.

 500,00

Kr.

625,00

         

Særlige gebyrer

Første rykkergebyr for manglende/for sen indbetaling.

Kr.

100,00

Momsfrit

Andet rykkergebyr for manglende indbetaling ”lukkebrev”.

Kr.

100,00

Momsfrit

Lukke gebyr ekskl. faktiske omkostninger ved lukning

Kr.

500,00

Momsfrit

Genåbningsgebyr ekskl. faktiske omkostninger ved genåbning

Kr.

500,00

Kr.

625,00

Gebyr for hindring af adgang til afregningsmåler

Kr.

200,00

Momsfrit

Byggevand for èn boligenhed. Større byggerier efter aftale

Kr.

2.700,00

Kr.

3.38

                                                                                                                                                   

Vandafgiftsloven