Generalforsamling 2015, 27 marts 2015 kl 1900, Herringløse skole A.m.b.a.

Tilstede fra bestyrelsen:

 • Lars kim Thomsen (formand)
 • Leif Hansen (kasserer)
 • Finn Alm (bestyrelsesmedlem)
 • Kåre Zetterlund (bestyrelsesmedlem)

Dirigent: Lars Kim Thomsen

Referent: Lars Kim Thomsen

Antal tilhører: 1

 

Dagsorden:

   1. Valg af dirigent.
   2. Aflæggelse af beretning ved formanden.
   3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren.
   4. Vedtagelse af budget 2015 ved kassereren.
   5. Valg til bestyrelsen
   6. Bestyrelsesmedlem for 2 år (Leif Hansen modtager genvalg).
   7. Bestyrelsesmedlem for 2 år (Kåre Zetterlund modtager genvalg)
   8. Suppleant for et år (Mikael Kure)
   9. Valg af revisor og suppleant
   10. Revisor for et år.
   11. Revisorsuppleant for et år.
   12. Behandling af indkomne forslag.
   13. Ændring af selskabsform fra interessentskab (I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.). Første vedtagelse af vedtægtsændring. Se bilag.

Vedhæftninger
FilBeskrivelse
Download denne fil (Referat Generalforsamling 2014.pdf)Referart, generalforsamling 2014Referart, generalforsamling 2014