Vandværket har valgt samarbejdspartner til varetagelse af administration

Der var ingen af de valgte bestyrelsesmedlemmer, som blev valgt ved generalforsamlingen i marts 2017, som ønskede at varetage opgaven som kasserer.

Derfor blev det aftalt, at den afgående kasserer, Leif Hansen, varetog opgaven indtil en løsning omkring varetagelse af kasserer-opgaven, viste sig.

At drive et almennyttigt vandværk af vores størrelse, er en voksende administrativ opgave, som kræver viden og kontiunaitet. Derfor beluttede bestyrelsen at opgaven skulle løftes af en ekstern leverandør.

To til bud blev hentet og "Kontorhjælpens Vandværksadministration" blev valgt som samarbejdspartner.

Se aftalen her: Aftale om vandværksadministration


Vandværket tester for "glemt pesticid".

På baggrund af nyopdagelsen af pesticidrester fra Cloridazon, som brugtes i 1960érne som ukudtsmiddel i bl.a. roe-marker, har vandværket i dag besluttet at lade vores samarbejdspartner EUROFINS udtage vandprøve for Desphenyl-Chloridazon.

Vi forventer ikke, at der er spor af stoffet, men vi skal være på den sikre side.

Så snart resultatet foreligger, bliver raporten offentliggjort her på siden.

Hvis grænseværdierne er overskredet, træder vandværkets beredskabsplan straks i kraft.

Opdateret 05.10.2017: Der var ingen spor af Deshenyl-Chloridazon i drikkevandet.

Find analyserapporten her Analyse for Chloridazon

 

Udlicitering af administration og kasserer-funktion.

Det var ikke muligt at konstituere en kasserer bland de valgte bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen 2017.

Dette er en uholdbar situation og formanden har besluttet at indhente tilbud fra firmaer, som kan varetage disse vigtige funktioner, fremadrettet.

To firmaer, som varetager lignende opgaver fra vandværker af vores størrelse, er blevet bedt om at fremsende tilbud.

Tilbdende kan findes her:Tilbud på administration

Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde tage stilling til, hvilket firma vi ønsker som samarbejdspartner.

Med i tilbudet ligger bl.a. mulighed for refusionsopgørelse ved ejendomshandel og betaling via PBS.

 

Nyt takstblad

Vi har den 6. juli 2017 fået godkendt det nye takstblad.

Der er væsentlige ændringer, med hensyn til tilslutning til vandværket. Derfor er takstbladet delt op i "Drift", "Tilslutning" og "Tillæg".


Herringløse vandværk udvider forsyningsnettet.

Herringløse vandværk skal kunne levere vand indenfor forsyningsområdet på rimelige vilkår.

Derfor giver det god mening at etablere en ny forsyningsledning til beboerne på Rytterkær, foreløbig til og med Rytterkær 8 og 21. Ialt skal 7 forbrugere tilsluttes den nye forsyningsledning.

Etableringsarbejdet udføres af SHT - Vand & Miljø og pågår i perioden torsdag den 6. juli til søndag den 9. juli 2017.

Læs mere om projektet her: Projekt forsyningsledning - Rytterkær


 

Aflæsning af vandmålere.Multical21

Aflæsning af vandmålere sker planlagt den 30. - 31. december det pågældende år.


 

 

 Vejledning i forbindelse med tilslutning til Herringløse vandværk forsyning

Vi får et stigende antal henvendelser om tilslutning af ejendomme til Herringløse vandværk.

Vi har lavet en vejledning til, hvordan man henvender sig. Find vejledningen under menupunktet "Vejledninger"


Nye klageregler

Fra 1. oktober 2015, trådte nye klageregler i kraft. 

 Læs mere her: Klager

 

Vedhæftninger
FilBeskrivelse
Download denne fil (Tilsynsbrev 2016 Herringløse Vandværk.pdf)Tilsynsbrev 2016Konklusion af tilsyn 2016