Vandværket lever op til persondataloven

1. juni træder EU-persondatalovgivning i kraft. Det medfører enorme bøder, hvis selskaber ikke lever op til loven.

Formanden har udfærdiget første udkast, da dokumenterne er statiske og løbende skal opdateres.

Vigtigst er, at vi lever op til lovens krav.

Det er også vigtigt for forbrugerne at se, hvilke data vi har, hvad vi bruger dem til, og hvornår de slettes.

Se vores persondatapolitik her: Persondatasikkerhedspolitik

 


Ny forbruger tilsluttet

Den 4. april 2018 blev Kalkgravsvej 5 tilsluttet vandværkets forsyningsnet. Velkommen

Anlægsarbejdet blev udført af SHT Vand & Miljø


Nyt program for drikkevandsprøver.

Der er pr. 1. januar 2018 indført et nyt reglsæt vedrørende periodevis udtagning af vandprøver for vandværker.

Den væsentligste ændring er, at der skat udtages vandprøver på udvalgte forbrugeres tappested (vandhaner)

Læs mere om prøveprogtammet her: Drikkevandskontrol


 Vandværket har valgt samarbejdspartner til varetagelse af administration

Der var ingen af de valgte bestyrelsesmedlemmer, som blev valgt ved generalforsamlingen i marts 2017, som ønskede at varetage opgaven som kasserer.

Derfor blev det aftalt, at den afgående kasserer, Leif Hansen, varetog opgaven indtil en løsning omkring varetagelse af kasserer-opgaven, viste sig.

At drive et almennyttigt vandværk af vores størrelse, er en voksende administrativ opgave, som kræver viden og kontiunaitet. Derfor beluttede bestyrelsen at opgaven skulle løftes af en ekstern leverandør.

To til bud blev hentet og "Kontorhjælpens Vandværksadministration" blev valgt som samarbejdspartner.

Se aftalen her: Aftale om vandværksadministration


 

 

Aflæsning af vandmålere.Multical21

Aflæsning af vandmålere sker planlagt den 30. - 31. december det pågældende år.


 

 

Vedhæftninger
FilBeskrivelse
Download denne fil (Tilsynsbrev 2016 Herringløse Vandværk.pdf)Tilsynsbrev 2016Konklusion af tilsyn 2016